Hebben honden ook verschillende bloedgroepen?

Honden krijgen net als bij mensen om dezelfde redenen een bloedtransfusie.
Net als bij de mens is bij de hond ook sprake van een bloedgroep en Rhesus positief en Rhesus negatief.
Als een hond direct bloed nodig heeft dan kan hij voor de eerste keer dat van elke hond krijgen. Wel altijd een hond die groter dan hemzelf is, het liefst van 22 kilo en boven de 9 maanden oud, zonder ziektegeschiedenis. Maar heeft de hond daarna weer bloed nodig dan dient er rekening gehouden te worden met de bloedgroep. Zo niet, dan moet men rekening houden met transfusiereacties! En dat kan binnen enkele minuten lijden tot een anafylactische shock.
Dit gebeurt omdat de hond antilichamen gaat maken tegen de antigenen van het vreemde bloed, wat hij bij de eerste transfusie heeft binnengekregen.
Het is juist van belang voor elke hondenliefhebber dat men weet wat er kan gebeuren als uw hond bloed nodig heeft.
Hondenbloed is maar 6 weken houdbaar. In Nederland is er nu ook een bloedbank en vanaf 2008 zijn er al 800 packed cells aan de dierenartsen afgeleverd. En dit groeit alleen maar meer. Een flinke volwassen hond zou in theorie elke maand bloed kunnen afgeven, na 3 tot 5 dagen is het bloed aangevuld bij de hond. In Nederland wordt een hond 4 tot 6 keer per jaar opgeroepen.
Er wordt altijd een gezondheidstest gedaan. Dit ter bescherming van de donor maar ook voor de ontvanger. Er kan namelijk via een bloedtransfusie een infectie worden overgebracht. Ook moet de donorhond minimaal 22 kilo wegen. Het doneren van bloed duurt plm. 10 tot 30 minuten.

Bij de hond is een aantal bloedgroepen bekend, waarvan in verband met bloedtransfusie de DEA 1.1 de belangrijkste is. Omdat honden van nature geen antistoffen tegen deze bloedgroep hebben, zijn bij een eerste transfusie geen reacties ten gevolge van dit antigeen te verwachten.
Bij de hond zijn nu een zevental bloedgroepen beschreven; bloedgroep A, B, C, D, E en F.
In 2007 is er een nieuw bloedgroepsysteem bij de hond ontdekt die de naam DAL heeft gekregen, dit vanwege het feit dat bij de Dalmatische hond dit antigeen vaak ontbreekt.
In totaal zijn er wel 23 soorten bloedgroepen bekend maar niet volledig getypeerd, dus men is nog steeds aan het onderzoeken en analyseren hiervan. Nu worden de bloedgroepen aangeduid met DEA (dog erythrocyte antigen).