Procedure Afstand Doen


Het is mogelijk om afstand van uw hond te doen. Dit is helemaal gratis. U betaalt geen afstandskosten zoals bij een asiel. U, de oude eigenaar, draagt uw hond over aan onze stichting door middel van een “afstandsverklaring”. Zo gauw deze verklaring getekend is, is de hond eigendom van de stichting. U bent niet meer verantwoordelijk voor de hond. Dit kan een zorg minder voor u zijn. Er wordt beslist géén vergoeding betaald aan u, de oude eigenaar. Wij garanderen u, dat wij uw hond met respect, liefde en de grootst mogelijke zorg zullen behandelen.
Is uw hond nog niet gesteriliseerd/gecastreerd, in het bezit van een paspoort, voorzien van een chip, of zijn de tanden niet nagekeken, dan zal dit door de stichting gebeuren. Ook laten wij de hond altijd trimmen. Wel dient uw hond recent gevaccineerd te zijn, dit moet u kunnen aantonen. Indien vaccineren niet aan te tonen is of niet recent gebeurd is, zal dit nog bij u moeten plaatsvinden alvorens er afstand gedaan kan worden, zodat geen enkele hond gevaar loopt m.b.t ziektes. De sterilisatie/castratie kan plaatsvinden in de tijd dat de hond zich in de opvang bij ons bevindt, of bij een nieuw baasje. Dit is mede afhankelijk van de leeftijd van de hond en/of een loopsheid die de planning van het steriliseren bepaalt. De hond zal altijd binnen de stichting in huiselijke kring gehuisvest worden. Van daaruit gaan we op zoek naar een nieuw baasje.

En hoe gaat het dan verder?

Wij gaan op zoek naar een gouden mandje voor de hond. Een potentiële adoptant krijgt een intake d.m.v. een vragenlijst. Hij/zij wordt gescreend en als er een geschikte kandidaat is, zal er eerst een kennismaking zijn met de hond. Daarna zal er bij de nieuwe adoptant een huisbezoek plaatsvinden om de toekomstige woonsituatie te beoordelen en een veilige leefomgeving te waarborgen. De hond zal daarna onder een adoptiecontract herplaatst worden. In dit contract staat dat de nieuwe eigenaar te allen tijde op ons terug mag vallen en op ons advies en hulp kan rekenen. Verder staan er regels en plichten in beschreven voor de nieuwe eigenaar om te waarborgen dat uw hond een veilig, goed verzorgd en fijn leven krijgt. We houden contact met het nieuwe baasje, vooral in het begin. Zo weet u dat uw hondje goed terecht komt.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen of mail: mytsyorkies@gmail.com.

Wij oordelen niet, maar willen het beste voor uw hondje.


steun ons