ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen en de Belastingdienst (ANBI)

Wanneer u wilt schenken aan een goed doel, bijv. Moon’s Yorkshire Terriërs Stichting, dan zijn er speciale fiscale regels van toepassing.
Moon’s Yorkshire Terriërs Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen erfrecht of schenkrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. 

Meer informatie over schenkingen en de ANBI kunt u vinden op de website van de Belastingdienst

Dankzij onze ANBI-status mag u uw giften aan Moon’ s Yorkshire Terriërs Stichting als aftrekpost bij uw belastingaangifte opvoeren als deze tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen zijn.

steun ons