Nalatenschap

Nalaten aan Moon’s Yorkshire Terriërs Stichting

U bent begaan met de hondjes van Moon’s Yorkshire Terriërs Stichting.
En wat u vooral zou willen is, dat Moon en haar stichting het goede werk voort kunnen zetten.
Dan kunt u hieraan bijdragen door Moon’s Yorkshire Terriërs Stichting in uw testament op te nemen.
Een mooiere en betere manier om uw liefde voor hondjes in het algemeen, en de Yorkshire Terriërs in het bijzonder te tonen, is er niet.
Als u iets wilt nalaten aan Moon’s Yorkshire Terriërs Stichting, dan kunt u dat doen door een gift op te nemen in uw testament. 
Dat kan in de vorm van een erfstelling: percentage van uw nalatenschap.
Of een legaat: een specifiek bedrag of goed.

Wij hoeven als ANBI geen erfrecht of schenkrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. 
Met de giften die via nalatenschap binnenkomen kunnen wij de oude en zieke hondjes bij ons in de opvang de zorg geven die ze nodig hebben.

De hondjes zijn u daar zeer dankbaar voor!