Dierenlot Acties

Elk jaar eind september – begin oktober nemen wij deel aan de Digitale Collecte Dierenhulp. Uw giften tot een maximum bedrag van €100 zullen dan verdubbeld worden.

Wij hebben meegedaan met The Christmas Challenge 2023. De Christmas Challenge is geëindigd op 31 december 2023 12:00 uur.

De totaalopbrengst is € 4.550,00. Hiervan wordt nog een gedeelte verdubbeld.

Wij willen iedereen bedanken die ons op welke wijze dan ook gesteund hebben, zodat wij de Fosterhondjes kunnen blijven verzorgen en in de toekomst hondjes kunnen blijven opvangen, behandelen en herplaatsen.

Deze actie is mede mogelijk gemaakt met behulp van de vele vrijwilligers die meegeholpen hebben. Zonder hen hadden wij deze actie niet kunnen starten.