Fosterplan

Ons Fosterplan

Voor sommige hondjes die bij ons binnenkomen is het medisch en/of moreel gezien niet meer verantwoord om ze nog weer bij een nieuw baasje te herplaatsen.
Vaak is dat omdat ze te oud of te ziek zijn en/of veel zorg en behandeling nodig hebben.
Deze hondjes blijven dan in permanente opvang. Meestal bij Moon zelf en een enkele keer bij een ander opvanggezin.
Speciaal voor deze hondjes hebben wij ons Fosterplan, waarmee mensen één of meer van deze hondjes op afstand financieel kunnen ondersteunen door een kleine bijdrage per maand.
Zij worden dan Fosterpapa of -mama van één of meer hondjes die in permanente opvang verblijven en die we dus Fosterhondjes noemen.
Zo zorgen deze Fosterouders er dan voor dat wij maandelijks een vaste tegemoetkoming hebben in de kosten die wij voor deze hondjes maken.
In ruil daarvoor ontvangen zij een mooie fotokaart van het hondje dat zij sponsoren en worden zij door middel van onze speciale Fosterpagina op facebook op de hoogte gehouden van het wel een wee van hun Fosterhondje(s).

Info: Fosterplan.myts@gmail.com

Kunt u 10 eurocent per dag missen om Meter of Peter te worden van een hondje? Wat zou het fijn zijn voor Moon, als ze kan rekenen op een vaste financiële basis voor de hondjes van Moon’s Yorkshire Terriërs Stichting (MYTS)

Meter of Peter worden?
Meter of Peter (of peettante/peetoom) kunt u al worden door maandelijks via een automatische overschrijving een vast bedrag van €3 over te maken. Een veelvoud van dit bedrag zou natuurlijk helemaal geweldig zijn, naar keuze: €6; €9; €12; €15; € 18 of € 21.

Suikertante of Suikeroom worden?
Bent u in de gelegenheid om zelfs meer dan €21 per maand te doneren? Misschien wel samen met vrienden, collega’s of clubleden? Vanaf €24 per maand krijg je de speciale status van Suikertante of Suikeroom!

Welk hondje kiest U?
Er zijn veel schatten waaruit u kunt kiezen.
Hieronder ziet u alle foto’s.
Als u een hondje hebt gevonden waar u graag Meter/Peter of Suikeroom/tante van wilt worden, kunt u ons dat laten weten.
De beheerder vraagt u dan in een PB welk bedrag u maandelijks over wil maken. Ook vragen wij uw adresgegevens om een fotokaart van uw gekozen hondje naar u toe te kunnen sturen.
Een hondje kan meerdere Meters en Peters of Suikerooms en Suikertantes hebben.

Waarom?
Moon helpt en redt hondjes als men haar om hulp vraagt. Het gaat vaak om hondjes die afgedankt zijn door particulieren, of fokhondjes die via inbeslagname in het asiel komen. Ze worden gedood als Moon ze niet zou redden. Maar ook verwaarloosde en mishandelde hondjes. Zo’n hondje wordt soms tijdelijk geplaatst in een opvanggezin om te socialiseren, zindelijk te maken en om weer helemaal gezond te worden. Het brengt in korte tijd hoge kosten met zich mee. Soms kan zo’n kleine lieverd door een chronische ziekte of ouderdom niet geadopteerd worden en mag het in de roedel van Moon wonen. Ook daar is geld voor nodig, want het hondje heeft meestal speciaal voedsel en vaak dure medicijnen en behandelingen nodig.

U kunt natuurlijk zelf ook iets van de stichting verwachten:
U ontvangt per gewone post een prachtige fotokaart van het hondje waar u Meter, Peter, Suikeroom of Suikertante van bent. Zo mooi dat u hem kunt inlijsten!
De opvangouders en Moon maken regelmatig foto’s en filmpjes.
Als u zich als Foster wilt aanmelden of deze foto’s en filmpjes wilt bekijken klik dan op de link Fosterplan.
Zie ook onze algemene Facebook pagina.

Namens de hondjes en het team danken wij u.

Dit zijn onze Foster-hondjes, die bij Moon in de permanente opvang verblijven.

Turbo geb. 31-03-2008. Met Turbo is alles begonnen, toen is de stichting opgericht. Turbo was zo klein en teer en had geen tandjes, terwijl zijn broertjes alles al hadden en zoveel groter waren. Turbo is inmiddels 15 jaar, doof en blind. Maar dit oude mannetje is zo dapper! Turbo krijgt Vetmedin voor zijn hartje.

Sammie geb. 10-12-2014. Sammie kwam als pup bij ons. Hij is blind aan 1 oogje en heeft epilepsie. Hij is geopereerd aan beide achterbeentjes en krijgt inmiddels ook Librela. Wij moeten Sammie wel altijd in de gaten houden, want hij heeft chronische alvleesklierontsteking. Hij krijgt speciaal voer en hij doet het goed.

Pipa geb. 05-12-2011 Pipa kwam bij ons binnen, samen met Pleuntje, nadat hun baasje was overleden. Pipa heeft lymfeklierkanker en heeft ondertussen Cushing ontwikkeld.


Bobje geb. 03-08-2011 Bobje komt uit een dodingstation in Spanje. Bobje was geadopteerd maar Bobje had een beetje een grote mond, dus kwam hij bij ons in de opvang. Ondanks zijn gedrag functioneert Bobje prima bij ons en wij kunnen hem niet meer missen. Ook heeft Bobje chronische alvleesklierontsteking en hij zit op speciaal voer.

Woughie woo. geb. 10-01-2017 Woughie woo kwam vanuit Belgie bij ons binnen, samen met 5 andere hondjes, die wel herplaatst konden worden. Bij Woughie woo is inmiddels een voorpootje geamputeerd omdat deze eerder was gebroken en zij daar niet meer op kon lopen.
Verder heeft zij een hele kleine blaas waardoor zij haar plasje niet meer kan ophouden. Door veelvuldige blaasontstekingen is haar blaas ook aangetast.
Woughie woo zit op een speciaal dieet i.v.m. haar allergie.

Lieve geb. 03-11-2015. Lieve komt ook uit de broodfok. Lieve werd vrijgelaten omdat zij haar puppy’s had doodgebeten. Maar dat was wel haar weg naar de vrijheid. Zij kwam binnen met enorme ontstoken oren. Haar gehooringang was helemaal gezwollen, waardoor eigenlijk haar gehoorgangen verwijderd moesten worden. Samen met Dr. Simon Schuurman hebben wij de sprong in het diepe genomen door haar oren te gaan zalven. Een hele lange weg, onder narcose spoelen en 4 x daags zalven. Lieve is heel allergisch, maar ze doet het goed en zij is de Alpha van de roedel.

Zusje geb. 21-05-2012 Ons kleine Zusje kwam samen met Nikkie vanuit de grens Frankrijk- Belgie bij ons. Zusje heeft een trachea collaps achter het borstbeen en haar longen hebben geen reserve meer. Dus is het laveren tussen longontstekingen en alles zo optimaal mogelijk houden voor haar. Zusje heeft chronische alvleesklierontsteking en krijgt speciaal voer. Zusje krijgt Vetmedin en drie x daags pufjes.

Nikkie geb. 01-01-2012 Onze kleine donder Nikkie kwam samen met Zusje binnen vanuit de grens Frankrijk-Belgie. Nikkie is incontinent, maar met therapie lukt het hem soms om het een paar weken droog te houden. Nikkie heeft daarnaast bloedarmoede.

Indy. geb. 03-08-2012. Indy kwam samen met Pepper en Terry in de opvang, die beide wel herplaatst zijn. Indy had, en heeft nog steeds, leverfalen en zij zit zoals zoveel hondjes op speciaal voer. Daarnaast is zij geopereerd aan beide knietjes. Ook haar heupje is niet goed, maar opereren is voor nu geen optie.

Sissy geb.07-04-2014. Sissy kwam bij ons binnen omdat haar baasje niet meer voor haar kon zorgen. Zij kwam binnen met een zwaar vervilte vacht. Sissy is incontinent, want haar blaas is geen blaas meer zoals het hoort te zijn. Verder is zij allergisch en krijgt speciaal voer. Haar vachtje is weer mooi en ook het haar op haar oortjes is weer terug. Die waren nl. kaal, leeroortjes noemen wij dat.

Biko kwam bij ons in de permanente opvang toen hij 7 maanden oud was. Inmiddels is Biko geopereerd aan zijn waterhoofdje. De operatie is goed gelukt en Biko kan zich eindelijk gaan gedragen zoals een pup zou moeten. Hij wordt niet meer gehinderd door zijn vele lichamelijke klachten.

Loesje geb. 26-10-2015 Loesje was door ziekte van haar baasje tijdelijk elders ondergebracht, maar kwam toen bij ons in de opvang. En dat is heel fijn. Loesje heeft haar ruggenwervels te strak zitten en zij heeft ook een chronische alvleesklierontsteking.

Nonna is al een wat oudere dame. Zij is bij ons gekomen omdat zij veel water dronk en veel moest plassen. Ook was zij sterk vermagerd. Inmiddels hebben wij alle onderzoeken gehad en het bleek dat Nonna een enorme milt heeft en daar is een punctie uitgehaald Ook zijn er mammatumoren weggehaald. Inmiddels is Nonna aangekomen in gewicht.

Mickey geb. 08-04-2011 Mickey kwam bij ons nadat haar baasje was overleden, vanuit Belgie. Mickey heeft verlatingsangst, leverfalen en rugproblemen. Inmiddels is zij 4 keer geopereerd aan tumoren aan haar melklijsten en op haar huid. Ook heeft zij een slokdarmvernauwing en -verwijding, waardoor zij, net als Vienna, rechtop moet zitten om te eten. Mickey heeft meerdere medicatie voor haar slokdarm.

Dusty geb. 19-07-20 Dusty kwam vanuit Roemenië bij ons binnen met zeer ernstige glaucoom. Hij is direct daarna geopereerd en beide oogjes zijn direct verwijderd. Ook heeft Dusty een schildklieraandoening. Omdat zijn schildklier niet meer functioneert krijgt hij daar medicatie voor. Dusty is een blij en vrolijk hondje geworden.

Bobbietje geb. 08-08-2014 Bobbietje is een medisch wonder! Hij heeft ernstige trachea collaps, longfibrose en krijgt net als Vienna en Zusje 3 x daags pufjes. Maar het ventje is er nog!!!

Suus die wij ook wel Muisje noemen. Suus is doof en incontinent. Wij zijn nog met onderzoeken bezig. Maar voor nu doet zij het goed en komt zij iets aan.

Tess geb. 15-09-2014 Sol/Tess komt uit Spanje. Zij is invalide aan haar achterpootjes, deze zijn vergroeid en kunnen niet meer strekken. Tess was geadopteerd, maar de eigenaren vroegen of wij haar wilden opnemen. Na overleg met de stichting die Tess naar Nederland liet komen, is besloten dat zij bij ons in de opvang blijft. Tess kan bij ons haar gang gaan en krijgt Librela . Verdere operaties zijn uitgesloten, de beste orthopeden van Nederland hebben unaniem besloten dat een operatie Tess alleen maar meer pijn zou doen.

Mia geb. 25-04-2022 Mia kwam als pup bij ons binnen met een heup- en knieafwijking en een te kleine onderkaak. Mia had vreselijke pijnen en juli 2022 is haar achterpootje geamputeerd. Ondertussen rent Mia op 3 pootjes door het huis en is weer een vrolijk hondje, dat regelmatig de boel op stelten zet. Verder is Mia de verbindende factor tussen alle hondjes.

Bukkie geb. 23-07-2013 Kleine Bukkie heeft een erge trachea collaps.

Chicka Chicka kwam op 14-jarige leeftijd samen met zusje Tina in de opvang nadat haar baasje was overleden. Chicka heeft hartfalen en insulinoom, waardoor zij om de 3 uur moet eten want anders daalt haar bloedsuiker.
Ondanks haar hoge leeftijd is zij springlevend en is ze regelmatig zoek in de tuin.Tina Op 13 jarige leeftijd kwam Tina samen met haar zusje Chicka in de opvang. Inmiddels heeft Tina een operatie ondergaan aan haar knie, waardoor zij weer heerlijk kan rennen.
Ook heeft Tina een vergroeiing aan haar bijnieren die wij regelmatig laten controleren.
Tevens heeft zij een onderkaakje waarin het bot verdwenen is en dus wordt Tina geholpen met voeren.

Mickey 14 jaar kwam samen met Pluto in de opvang.

Pluto 12 jaar

Dit zijn onze fosterhondjes die ook niet meer te herplaatsen zijn en voor altijd bij hun opvanggezin blijven wonen.

Maya is vanuit Roemenië bij ons in de opvang gekomen. Omdat ze lijdt aan epilepsie is besloten dat Maya bij ons opvanggezin mag blijven.

Kody heeft een erge vorm van epilepsie en kan daarom niet herplaatst worden. Hij mag altijd bij ons opvanggezin blijven wonen om zodoende de rust te krijgen die hij nodig heeft.

Pipi kwam vanuit Roemenië bij ons in de opvang. Al snel bleek dat Pipi een hele lange weg te gaan had i.v.m. haar angst voor mensen. Daarom mag zij voor altijd bij ons opvanggezin blijven wonen. Hier kan Pipi in haar eigen tempo de wereld gaan verkennen.

Jippy is een ex-broodfokhondje met de nodige lichamelijke problemen. Hierdoor is Jippy niet te herplaatsen. Jippy mag bij ons opvanggezin blijven wonen, waar zij de zorg krijgt die ze nodig heeft.

Bobbie en Rakker kwamen samen bij ons in de opvang. Door de vele lichamelijke problemen en de zorg die dat met zich meebrengt, was besloten dat ze beiden bij ons opvanggezin zullen blijven. Rakker is helaas eind augustus 2023 overleden.

Bonnie-B kwam vanuit een asiel in Belgie bij ons in de opvang. Na een poosje bleek dat Bonnie-B niet te herplaatsen zou zijn i.v.m. zijn gedragsproblemen.