ANBI / Doelstellingen

Formulieren:

Publicatieplicht ANBI 2021

Jaarverslag 2021 (PDF)

Jaarverslag 2020 (PDF)

Publicatie-plicht ANBI (PDF)

——————————————————————————————————-

Doelstelling Moon’s Yorkshire Terriërs Stichting.

Op 31.08.2012 heeft Moon deze stichting opgericht, het is een passie een levenswijze vanuit de Boeddhistische levens filosofie en haar hart. Dus echt hulp voor hond en mens, geen winstoogmerk. Maar daarnaast beschermt zij deze organisatie ook, als een wolvin. Transparant en eerlijk zijn dat is haar drijfveer. het is niet een Stichting die zomaar is opgericht maar echt om die hondjes te helpen die niemand anders willen of omdat men het laat liggen omdat er geen geld aan verdiend kan worden , daar zijn wij ook niet voor, wij zijn er voor om echt deze hondjes te helpen die geen stem hebben , niet gezien worden en geen kansen maken , zij komen uit heel Europa. Inmiddels hebben wij een goede naam opgebouwd en betrouwbaar, de hond zal altijd voorop staan, het is ons leven wij ademen respect en liefde voor de dieren uit. Helaas heden ten dage omdat het vrijwilligerswerk is, is het vertrouwen in de mens beschadigd en wil je met zorg deze mensen bij de organisatie hebben die hetzelfde ademen. Meer dan 2000 honden hebben door onze bemoeienissen of hulp een nieuw huis gekregen. Veel is zonder financiële vergoeding, afstand is gratis, bemiddelen is gratis omdat wij vinden dat je geen euro winst mag verdienen over de rug van een levend wezen. Dat is ook ons motto. Alleen als een hond bij ons in de opvang is geweest en alle medische behandelingen heeft gehad is het bedrag 350 euro en wordt hier 21% btw van afgedragen, Deze dieren geven ons hen vertrouwen laten wij deze met respect tegemoet treden en behandelen.

Het helpen van honden met een verhaal, oudere, zieke en honden met een beperking dit kan lichamelijk of geestelijke aandoening zijn . Baasje van honden helpen als zij afstand willen doen, herplaatsen, heropvoeden en medische zorg geven.
De te zieke honden die niet herplaatst kunnen blijven permanent in de stichting met een maximaal van 16 honden omdat het welzijn voorop staat .
Daarnaast informatie voorziening via scholen en workshops. Dit om onverantwoord fokken uit te bannen maar ook het leren omgaan en begrijpen van de hond. Wij ook de broodfok niet steunen maar willen stoppen, hier zijn wij ook actief in. Onze honden worden daarom standaard geneutraliseerd .
Gedragstherapie en Photonic therapie is hiervan een onderdeel, mensen met een smalle beurs helpen de weg te vinden voor de zorg voor hun hond.
Senioren toekomstige baasjes krijgen voorrang bij het herplaatsen van een hondje . hierbij bieden wij ook een vangnet “het huisdieren testament. “
Voornamelijk kleine rassen. Incidenteel grote rassen.
Asiel in Portugal helpen wij door hondjes te laten overkomen die zorg nodig hebben, iedereen in Europa kan een beroep op ons doen en dit wordt ook gedaan vanaf Roemenië, tot aan Portugal kent men onze organisatie, wij hopen hierdoor een grote draagvlak te creëren en meer hondjes in nood te helpen, wij werken met Traces en hebben hiervoor een Tracesaccount.
Onze opvanggezinnen werken met een UBN nummer. Hopen als onze ANBI status er door is elke opvanggezin een EHBO voor dieren aan te kunnen bieden zodat deze opvanggezinnen medisch kunnen handelen en inzicht hebben in het welzijn van hun opvanghondje.
Honden die bij ons worden opgevangen worden standaard gesteriliseerd , gecastreerd, grote cocktail en herhaling, rabiës, en pneumocombi. Ontworming en ontvlooïng. Tandjes worden gedaan . Bij honden in zeer slechte conditie en van 8+ standaard bloedonderzoek , urine en echo. Alles wat de dierenarts verder constateert wordt door ons behandeld, oa. pattella luxatie , tot oog operatie. Onze doelstelling is een hondje helemaal te behandelen zodat het nieuw baasje echt een eerlijk hondje te overhandigen, daarnaast zijn wij tot 6 maanden verantwoordelijk voor als er ziektes zijn die aangeboren zijn en wij niet hebben constateren. Dat geeft ons ook een geruststelling dat wij weten wij hebben dit hondje zo goed mogelijk laten gaan.

Donaties werven houdt in voer en producten voor de hond en donaties in de vorm van valuta.
Onze inkomsten zijn de adoptiebedragen, een winkel waar mensen spullen kunnen doneren en wij deze verkopen . een loterij en Foster-plan waar netjes belasting over betaald wordt , dat houdt in de honden die permanent in de opvang verblijven op afstand te adopteren. Foster-plan willen wij graag uitbreiden.
Beheer van de rekening is voor alle leden inzage en wordt er regelmatig een update gegeven, vaste donateurs en fosters hebben inzage in alle rekeningen, vroeger hadden wij dit openbaar maar op advies van NVWA dit niet te doen omdat er altijd mensen zijn met helaas verkeerde bedoelingen, zijn er donaties acties dan worden de rekeningen gepubliceerd op Facebook en ook de verworven gelden , in principe delen wij alles, iedereen mag weten wat op de zakelijke rekening aan saldo hebben staan en wat er betaald wordt.
De boekhouder maakt de balans en winst en verliesrekening zodat het jaarverslag gepubliceerd kan worden.

Wij hopen door de ANBI status grotere zakelijk partijen aan ons te binden waardoor wij het financieel ruimer krijgen en de honden kunnen blijven helpen , wij doen dit al 8 jaar en ik ben van mening dat je een ANBI status moet verdienen. Daarom is de aanvraag onlangs gedaan.
Wij gaan gelden werven door lidmaatschap van Foster-plan, acties die nodig zijn om een hond te laten opereren. Vaste donateurs werven via social media, loterij en de webshop in het leven te roepen zodat wij zo zelfstandig en zelfvoorzienend kunnen werken.
De gelden worden gebruikt om de dierenarts rekeningen te betalen en de kosten voor de hondjes in de opvanggezinnen , denk aan voer, shampoo, medicatie en alles wat er voor een hondje nodig is, om deze zo comfortabel mogelijk het verblijf in de opvang te laten doorkomen.
Het vermogen wordt beheerd en heeft inzage door het gehele bestuur niemand kan alleen beslissen moet samen goed gekeurd worden, de vrijwilligers krijgen ook inzage omdat zij ook kunnen zien waar zij het voor doen.
Niemand krijgt loon , alleen een kilometer vergoeding of telefoonkosten . dit kan ook niet want al het geld is nodig voor de dierenarts rekeningen , er is geen reserve en die willen wij graag opbouwen voor zeer grote operaties. Wij willen juist een noodfonds gaan creëren om zo altijd grote spoedoperaties te kunnen betalen .

Stichting gegevens:
Kamer van Koophandel nummer 55945244
BTW nummer NL8519B01
RSIN nummer 851917963
UBN nummer 6530639
EG nummer: 317971
Bank gegevens : ABN Amro Bank NL50ABNA040102084 zakelijke rekeningen van en op Moon’s Yorkshire terriërs Stichting
URL. www.stichtingyorkies.nl ( zijn bezig met een nieuwe webpagina)
Bestuur;
Voorzitter: S.H.J.Holweg Slooten
Secretaris : D Nederlof Groenenwout
Penningmeester: F.H.J Holweg
Boekhouderkantoor Helmink te Duiven.
Telefoonnummer Stichting 0628803741
Dorpsstraat 16
6986 AM angerlo

Financiële verantwoording:
Jaar 2018 en 2019

Moon’s Yorkshire Terriers Heropvoeding
Winst- en Verliesrekening 2019

                    2019 2018

Inkomsten € 54.033 € 39.123

Donaties / giften 0% € 40.318 € 29.738
Adoptie 21% € 13.715 € 9.385

Uitgaven

Kostprijs van de omzet € 37.217 € 34.380
Dierenarts en kosten € 31.756 € 29.297
Inkopen laag € 150 € 1.015
Inkopen hoog € 5.206 € 3.293
Inkopen import binnen EU € 105 € 775

Huisvestingskosten € 4.267 € 1.924
Opvangkosten € 1.681 € 930
onderhoud € 2.586 € 994

Kantoorkosten € 1.589 € 1.183
Telefoonkosten / porti € 569 € 575
Contributies en abonnementen € 391 € 495
Kantoorbenodigheden € 629 € 113

Verkoopkosten € 2.602 € 447
Reis- en verblijfkosten € 2.405 € 440
Representatiekosten € 197 € 7

Autokosten € 5.199 € 2.379
Onderhoud € 1.061 € 602
Brandstof € 1.940 € 1.315
Belastingen € 348 € 87
Verzekeringen € 1.850 € 282
Bekeuringen € – € 92
Overige kosten € – € 1

Algemene kosten € 2.254 € 771
Accountantskosten € 1.514 € 500
Externe adviseurs € 528 € –
Assurantiekosten € 212 € 271

Financiele lasten € 484 € 228
Rente en kosten bank € 115 € 108
Rente lening € 369 € 120

Afschrijvingen € 1.607 € 476
Inventaris € 247 € 201
Vervoermiddelen € 1.360 € 275

Totale kosten/inkopen € 55.219 € 41.788

Resultaat € -1.186 € -2.665