Bemiddeling en afstand doen

Het verschil tussen bemiddeling en afstand doen?

Bemiddeling.

Bemiddeling is twee partijen samenbrengen in belang van het hondje. De hond blijft bij de oude eigenaar en wij helpen zoeken naar een nieuw baasje. Dit kan op twee manieren. De opties worden verderop uitgelegd. In beide gevallen geldt: De oude eigenaar blijft eigenaar van het hondje tot de nieuwe eigenaar het hondje adopteert. Mocht het onverhoopt niet goed gaan bij de nieuwe adoptant bent u verplicht om het hondje terug te nemen. De stichting is op geen enkel moment eigenaar van de hond of verantwoordelijk voor de hond.

Optie A:
De stichting biedt u gratis de mogelijkheid om te adverteren op onze Facebookpagina Moon’s Yorkshire terriër stichting (3500 leden in uw doelgroep) en op onze website: www.stichtingyorkies.nl. Uw contactgegevens worden genoemd en u staat zélf de geïnteresseerden te woord. Wij stellen dus enkel ons platvorm (Onze facebookpagina en de website) beschikbaar. U houdt alles in eigen beheer en u behoudt zelf de regie. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel zouden wij het een lief gebaar vinden dat men onze inzet waardeert door middel van een vrijwillige donatie zodat wij kunnen blijven doorgaan met redden van broodfokhondjes, herplaatsen en opvangen van noodlijdende hondjes. Dit is echter géén verplichting en doneren doet u uit vrije wil.

Optie B:
De stichting biedt u aan alles over te nemen. We plaatsen een advertentie op de FB pagina en website met onze contactgegevens, we screenen de geïnteresseerden of ze op zwarte lijsten staan, als er na kennismaking met u en met het hondje een klik is, doen wij een huisbezoek bij de potentiele adoptant om te kijken of het een veilige en geschikte leefsituatie is voor uw hondje. De overdracht van het hondje zal door middel van een bemiddeling/adoptiecontract gebeuren. (de inhoud waarborgt de veiligheid voor uw hondje op goede zorg, dat ze bij problemen contact moeten opnemen, het hondje niet mogen doorverkopen, niet verhandelen, niet mee mogen fokken, etc. Er wordt door u of de stichting geen adoptiebedrag gevraagd. De stichting verdient hier dus niets aan en helpt u en uw hondje kosteloos met een nieuw baasje te zoeken. NB: Wel vragen wij aan de nieuwe baas/adoptant een vrijwillige donatie voor de bemiddeling. Als er ook werkelijk een adoptie gaat plaatsvinden. Indien voor het huisbezoek aan de potentiële adoptant benzinekosten worden gemaakt zullen deze aan het nieuwe baasje berekend worden. Dit, wordt door de stichting vooraf besproken met de potentiële adoptant. Voor u kost bemiddelen dus nog steeds niets. Wel zouden wij het een lief gebaar vinden dat men onze inzet waardeert door middel van een vrijwillige donatie zodat wij kunnen blijven doorgaan met redden van hondjes die ziek zijn, herplaatsen en opvangen van noodlijdende hondjes. Dit is echter géén verplichting en doneren doet een oude- en nieuwe eigenaar uit vrije wil.

Afstand doen/Herplaatsen 

Wat houdt dat in?

Het is mogelijk om afstand van uw hond te doen. Dit is helemaal gratis. U betaald geen afstandskosten zoals bij een asiel. U, de oude eigenaar, draagt uw hond over aan onze stichting door middel van een “afstandsverklaring”. Zo gauw deze verklaring getekend, is de hond eigendom van de stichting. U bent niet meer verantwoordelijk voor de hond. Dit kan een zorg minder voor u zijn. Er wordt beslist géén vergoeding betaald aan u, de oude eigenaar. Wij garanderen u, dat wij uw hond met respect, liefde en groots mogelijke zorg zullen behandelen.
Indien uw hond nog niet gesteriliseerd/gecastreerd, of in bezit van een paspoort is, of voorzien van chip, of tanden nagekeken, of getrimd is, zal dit door de stichting gebeuren. Wel dient uw hond recent gevaccineerd te zijn, dit moet u kunnen aantonen. Indien vaccineren niet aan te tonen is of niet recent gebeurd is, zal dit nog bij u moeten plaatsvinden alvorens er afstand gedaan kan worden. Zodat geen enkele hond gevaar loopt m.b.t ziektes. De sterilisatie/castratie kan plaatsvinden in de tijd dat de hond zich in de opvang bij ons bevindt, of bij een nieuw baasje. Dit is mede afhankelijk van de leeftijd van de hond en/of een loopsheid die de planning van het steriliseren bepaald. De hond zal altijd binnen de stichting in huiselijke kring gehuisvest worden. Van daaruit gaan we op zoek naar een gouden mandje. Wij nemen alle de kosten hiervoor op ons. Hier zijn voor dus geen kosten aan verbonden. Wel zouden wij het een lief gebaar vinden dat men onze inzet waardeert door middel van een vrijwillige donatie, zodat wij kunnen blijven doorgaan met redden van hondjes, herplaatsen en opvangen van noodlijdende hondjes. Dit is echter géén verplichting en doneren doet u uit vrije wil.

En hoe gaat het dan verder?

Wij gaan op zoek naar een gouden mandje voor de hond. Een potentiële adoptant krijgt een intake d.m.v. een vragenlijst, hij/zij wordt gescreend, en als er een geschikte kandidaat is, zal er eerst een kennismaking zijn met de hond, daarna zal er bij de nieuwe adoptant een huisbezoek plaatsvinden om de toekomstige woonsituatie te beoordelen en een veilige leefomgeving te waarborgen. De hond zal daarna onder een adoptiecontract herplaatst worden. In dit contract staat dat de nieuwe eigenaar ten allen tijde op ons terug mag vallen en op ons advies en hulp kan rekenen. Verder staan er regels en plichten in beschreven voor de nieuwe eigenaar om te waarborgen dat uw hond een veilig, goed verzorgd en fijn leven krijgt. We houden contact met het nieuwe baasje, vooral in het begin. Zo weet u dat uw hondje goed terecht komt.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen via de mail: info@stichtingyorkies.nl

Wij oordelen niet, maar willen het beste voor uw hondje.